Hermes7


Februari 2004, #1

Inhoud

Van de redactie
Nieuw op Katinka Hesselink Net (in het Nederlands)
Korte gedachten
Fohat - de verbinding, Katinka Hesselink
Liefde, Jiddu Krishnamurti
Wat is werkelijkheid - deel 1, Katinka Hesselink
Een theosofische professor, Katinka Hesselink
Een klein jongetje dat op de trommel speelde


Van de redactie

Een beetje uit onvrede met de theosofische bladen die ik ken en een beetje om mijn fascinatie voor theosofie, religie, spiritualiteit en zingeving vorm te geven, ben ik dit e-zine begonnen. Als je de drie voornaamste theosofische bladen van dit moment in een mixer zou gooien, dan zou het resultaat een heel behoorlijk blad zijn. Het zou inspiratie geven voor het leven van een spiritueel leven (Theosofia en Lucifer). Het zou informatie geven over verschillende religies en filosofien (Theosofia en Sunrise). Het zou in gaan op vragen van lezers en praktische onderwerpen waar we elke dag mee te maken hebben (Lucifer). Daarnaast zou er ruimte zijn voor meer abstract filosofische beschouwingen over het leven, God, karma, reincarnatie en dergelijke theosofische thema's. Ook zou de controverse niet geschuwd worden. Dit ideale tijdschrift bestaat niet. Religie&Mystiek komt in de buurt, maar daarin mist weer de mystiek, naar mijn smaak. Hoewel ik bang ben dat mijn ideale tijdschrift ook door mij niet te maken is, ben ik er toch maar aan begonnen. Een ding wil ik vooraf al heel duidelijk maken: Is men het niet met een artikel in dit e-zine eens, dan zal ook zo'n kritisch stuk een plek in dit e-zine vinden.

Dit eerste nummer is gevuld met materiaal dat ik nog had liggen. Zo heb ik het materiaal dat ik gebruikt heb voor een dialoogavond over de vraag 'wat is werkelijkheid' omgevormd voor een serie over dit onderwerp. In dit nummer de eerste aflevering hiervan. Mijn behoefte ook de ontspannen kant van het leven een plek te geven uit zich in de maandelijkse mop. Deze zal misschien ook af en toe vervangen worden door een spiritueel verhaal.Verder zal het nieuwsbrief-aspect van dit e-zine vorm krijgen in twee aspecten:
Lezers die bij willen dragen kunnen bijvoorbeeld wat schrijven over de functie van religieuze rituelen - of waarom ze waardeloos zijn. Andere onderwerpen zijn uiteraard ook welkom.

Nieuw op Katinka Hesselink Net (in het Nederlands)

Zoekfunctie online. Hiermee kan de inhoud van mijn website, met behulp van google, doorzocht worden op elk trefwoord.
Het Kwaad - over karma in de dhammapada

(For new documents in English - see Lucifer7)


Korte Gedachten

Raymond [Harener Weekblad, 22-1-04]

De integratie van allochtonen
is voor de Tweede Kamer ondermaats
Geen hen voortaan snert en bruine bonen
en zet ze 's winters op de schaats

Fohat - de verbinding

Katinka Hesselink

Fohat is de verbinding tussen de gedachte en de handeling, tussen de Logos (of het Universeel Denkvermogen) en wat er in het Universum gebeurt. Hier volgen een paar citaten uit De Geheime Leer van H.P. Blavatsky die het idee verder uitbouwen

Geheime Leer deel 1, blz 69 (Fricke vertaling - enigszins door ondergetekende gemoderniseerd - Engelse versie blz. 86):

De denkbeelden van het Universeele denkvermogen worden door Fohat op de stof afgedrukt. Een zwak denkbeeld van de aard van Fohat kan door de uitdrukking 'Cosmische Electriciteit'worden verkregen, die er soms op toegepast wordt; maar in dit geval moeten bij de algemeen bekende eigenschappen van electriciteit not andere worden toegevoegd, waaronder intelligentie. Het is van belang op te merken, dat de moderne wetenschap tot de gevolgtrekking gekomen is, dat alle hersenwerkzaamheid vergezeld gaat van electrische verschijnselen.
Deel I (TUP vertaling, blz. 174. - vermoedelijk p. 109 engelse versie. Niet gecontrolleerd)
Fohat is in zijn vermogen van Goddelijke Liefde (Eros) de elektrische kracht van verwantschap en sympathie beproeft naar de allegorische voorstelling de zuivere Geest. De van het Ene Volstrekte onafscheidbare Straal te verenigen met de ziel, welke beide in de mens de Monade vormen en in de natuur de eerste schakel tussen het immer onbeperkte en het geopenbaarde.

Liefde

Jiddu Krishnamurti, Ojai, 24 mei 1984, uit Krishnamurti over... ons milieu, Altamira, Heemstede, 1993

Het komt allemaal neer op één kwestie: ontdekken wat liefde is. Liefde is niet begeerte, liefde is niet bezit, liefde is geen zelfzuchtige, egocentrische bezigheid - eerst ik en dan jij. Maar waarachtige liefde zegt de mensen blijkbaar niets. Er worden boeken over geschreven, maar dat is nutteloos, dus tracht men deze kwaliteit, deze geur, deze hartstocht, deze compassie te verzinnen. Compassie heeft haar eigen intelligentie, een verheven intelligentie. Als de intelligentie die uit compassie en uit liefde geboren wordt aanwezig is, dan kunnen alle problemen opgelost worden. Wij onderzoeken deze vraag echter nooit tot op de bodem. Wij stellen deze vraag intellectueel, verstandelijk. Als u de vraag stelt met uw hart, met uw geest terwijl u er hartstochtelijk bij betrokken bent, dan zal de aarde onbedorven blijven. En dan is er een groot gevoel voor schoonheid in uzelf.


Wat is werkelijkheid?

Katinka Hesselink

Voor we dieper ingaan op de Boeddhistische filosofie en haar vele uithoeken, lijkt het mij belangrijk aan te geven waaraan je kunt herkennen of een bepaalde filosofie Boeddhistisch genoemd kan worden:

  1. Wat voortgebracht wordt is vergankelijk
  2. all onzuivere fenomenen brengen lijden
  3. alle verschijnselen zijn zelfloos
  4. nirvana is vrede.

Deze vier zinnen zijn ieder genoeg om een artikel over te schrijven. Ik behandel ze hier kort.

Wat voortgebracht wordt is vergankelijk

Deze zin kan anders gezegd worden als: alles wat ontstaat, moet weer verdwijnen, want het is afhankelijk voor zijn bestaan van iets buiten zichzelf.

Alle onzuivere fenomenen brengen lijden

Dit introduceert het boeddhistische begrip van lijden. Lijden is niet alleen verdriet, het is ook onwetendheid. Zolang we niet verlicht zijn, zijn we onwetend. We weten niet wat onze ware natuur is en laten ons afleiden van onze ware natuur door allerlei fenomenen. Dit kan alles zijn dat ons afleidt, dus emoties, mensen, bezit, gehechtheid enzovoorts.

Alle verschijnselen zijn zelfloos

Deze regel alleen kan al een leven lang studie omvatten. Heel kort: er is volgens het boeddhisme niet zoiets als een blijvend zelf. De persoonlijkheid is niet blijvend, en dus ‘zelfloos’, volgens deze definitie. Gedeeltelijk zullen we hier in volgende afleveringen op door gaan.

Nirvana is vrede

Dit klinkt heel eenvoudig. Ik denk dat er aan toegevoegd moet worden dat Nirvana niet het zelfde is als een mystieke ervaring hebben. Vele mensen hebben mystieke ervaringen, maar dat is niet het zelfde als Nirvana ervaren, zoals ik het begrijp. Nirvana is blijvender en niet een toestand waar je na een minuut of een uur weer uit terug valt in je gewone bewustzijn. Maar dit is slechts mijn mening, ik heb Nirvana nog niet verwezenlijkt.

Het is heel belangrijk dat we ons realiseren dat wat ik tot nu toe besproken heb weliswaar afhankelijk is van interpretatie, maar toch vast ligt in de Boeddhistische filosofie. Het gaat direct terug op de dingen die Boeddha in zijn leven benadrukt heeft. Dit geldt niet voor alles wat volgt. Het Mahayana Boeddhisme heeft op deze vier ideeen op allerlei zeer verschillende manieren uitgewerkt. In andere woorden: men is het onderling over de uitwerking van wat we vanavond gaan bespreken niet eens. Dat kan best, want in het Boeddhisme is er geen paus die bepaalt wat er gedacht moet worden, noch is er een definitieve uitleg waar iedereen zich aan te houden heeft. Wat dan over blijft is de Boeddhistische filosofie, gewoon gebaseerd op gedachten van mensen zoals u en ik. Weliswaar zijn de gerespecteerde filosofen zeer geleerd, en de een wordt meer vertrouwd dan de ander, maar het blijven mensen. Wij zijn niet gebonden aan welke interpretatie van bovenstaande dan ook. Dat gezegd hebbende is het wel interessant om een aantal van die filosofien kort te bespreken. Ze kunnen zeker wat toevoegen aan ons eigen denken over wat werkelijkheid is.

(wordt vervolgd)

Voornamelijk gebaseerd op: Schijn en werkelijkheid, de twee waarheden in de vier boeddhistische leerstelsels, door Guy Newland en uitgegeven bij Kunchab Publicaties, 1999


Een theosofische professor

Katinka Hesselink

In het tijdschrift van de Theosofische Vereniging in Nederland, Theosofia, werd in december 2003 aangekondigd dat dr. J.L.F. Gerding door de stichting Proklos benoemd is tot bijzonder hoogleraar in de geest van Theosofie aan de Universiteit van Leiden. "De nieuwe hoogleraar zal vanaf februari 2004 college geven, om te beginnen met een reeks wekelijkse colleges over het thema 'Synchroniciteit en transcendentie'. Hij is de opvolger van prof. dr. Wim van Vledder, die de leerstoel tussen 1978 en 1999 heeft bezet."

Dr. Gerding heeft in 1993 samen met dr. H. van Dongen het boek 'Het voertuig van de ziel' gepubliceert. Dit werk borduurt voort op het werk van de eerste theosofische professor, prof. dr. J.J. Poortman, 'Ochema'. Ongepubliceerde nagelaten studies van de laatstgenoemde zijn in dit werk opgenomen. Het boek bespreekt thema's als bijna-doodervaringen, de Algeest of het Absolute, alternatieve geneeswijzen en buitenzintuiglijke waarneming. Dr. Gerding is directeur van het Parapsychologisch Instituut in Utrecht.

In Mare, het tijdschrift van de Universiteit van Leiden is slechts aandacht besteed aan het parapsychologische aspect van dr. Gerdings werk. De onvermijdelijke reactie hierop kwam in de vorm van een ingezonden brief in Mare waarin de betrouwbaarheid van de parapsychologische onderzoeksresultaten werd aangevallen. Het is te hopen dat deze eenzijdige verslaggeving geen al te grote stempel op het werk van de professor zullen drukken.

Bijzonder Hoogleraar Metafysica in de geest van de Theosofie


Een klein jongetje dat op de trommel speelde

Idries Shah, Human Nature, april 1978

Er was eens een klein jongetje die de hele dag op de trommel speelde en daar erg van hield. Hij hield er maar niet mee op, wat anderen ook zeiden of deden. Verschillende mensen die zich sufi’s noemden en anderen die van goede wil waren, werden er door de buren bij geroepen en gevraagd iets aan het kind te doen.

De eerste zogenaamde sufi vertelde de jongen dat het slakkenhuis in zijn oren kapot zou gaan, als hij zo door zou gaan met lawaai te maken. Deze redenering ging te ver voor het jochie, want hij was geen geleerde en ook geen wetenschapper. De tweede vertelde hem dat slaan op de trom een heilige activiteit was and alleen gedaan zou moeten worden op speciale gelegenheden. De derde gaf de buren oordopjes. De vierde gaf de jongen een boek. De vijfde gaf de buren boeken die methoden gaven om boosheid onder controle te brengen door middel van bio-feedback. De zesde gaf de jongen meditatie-oefeningen om hem rustig te maken en legde uit dat alle werkelijkheid verbeelding was. Net zoals alle placebo’s werkten deze remedies slechts voor korte tijd, maar geen van allen werkte erg lang.

Uiteindelijk kwam er een echte sufi langs. Hij keek naar de situatie en gaf de jongen een hamer en beitel en zei: “Ik vraag me af wat er IN de trommel zit?”

Het archief van Hermes7