Hermes7

December 2005, #23

Inhoud

Van de redactie
Nieuw op Katinka Hesselink Net (in het Nederlands)
Korte citaten
De grote gelofte - yama, I.K. Taimni

Van de redactie

Karen Armstrong heeft een nieuw boek uit dat erg interessant belooft te zijn. De nadruk ligt, volgens de pers, op innerlijke transformatie als de enige oplossing voor wereld problemen. Voor de lezers van dit e-zine is dit geen onbekend thema. Dit was ook de kern van Krishnamurti's boodschap.


Online


Korte citaten

Wat zou Boeddha doen op het werk? Franz Metcalf & B.J. Gallagher Hateley, Ankh Hermes 2002/Seastone 2001, p. 52

[Het] gevangen zitten in het fysieke vloeit voort uit onze verlangens, onze onlesbare hunkering die een gevolg is van ons onwetend geloof in ons zelf als op zichzelf staande wezens. In werkelijkheid zijn ons zelf en alle dingen leeg. 'Leeg' heeft voor de Boeddhist een speciale betekenis. Het betekent 'hol', op en van zichzelf niets voorstellend, maar wel in relatie met al het andere. Het betekent niet op zichzelf staand, nooit alleen. Het betekent verbonden met en afhankelijk van alle andere wezens, alle andere dingen.

Jules Deelder

Binnen de perken zijn de mogelijkheden even onbeperkt als daarbuiten.

Anoniem, Theosofia, Februari 1894, p. 304

Eén bewijs is beter dan tien argumenten.


De grote gelofte - yama

I.K. Taimni, De Yoga Sutras, p. 231-32

De oefeningen, vervat in yama, zijn over het algemeen ethische verboden, terwijl die voor niyama tot de discipline horen en constructief zijn. Yama heeft ten doel de ethische basis te leggen voor het leven van de Yogi en Niyama het leven van de Sadhaka bestand te doen zijn tegen de uiterst inspannende Yoga-discipline, die zal volgen.

Dit verschil in de algemene doelstelling van Yama en Niyama brengt een overeenkomstig verschil in de aard der oefeningen zelf met zich mee. Bij het naleven van de Grote Gelofte met betrekking tot Yama, wordt er van de Sadhaka niet vereist dat hij iets doet. Dag-in, dag-uit, wordt er van hem vereist om op juist-omlijnde wijze te reageren op het gebeuren in zijn leven, maar aantal en aard van de gelegenheden, die zich in zijn leven zullen voordoen en die het beoefenen van de vijf deugden zullen vereisen, hangen natuurlijk van de omstandigheden af. Als hij bijvoorbeeld eenzaam als asceet in een woud gaat leven, zal er zich bijna nooit een gelegenheid voordoen om die deugden in de praktijk te brengen. De Grote Gelofte zal altijd bindend voor hem zijn, maar als we zo vrij mogen zijn het te zeggen, ze zal onwerkzaam zijn door gebrek aan gelegenheid tot beoefening ervan.

Dat is niet het geval met Niyama, dat oefeningen met zich meebrengt, die de Sadhaka regelmatig, dag aan dag, moet verrichten, ongeacht de omstandigheden waarin hij zich bevindt. Zelfs al leeft hij volkomen geïsoleerd van alle maatschappelijke contacten, dan blijft toch de noodzaak om deze oefeningen door te nemen even groot als toen hij nog in de drukke woonsteden der mensen verkeerde. 

Terminologie

Niyama
Vijf bindende voorschriften tot beteugeling der driften: zuiverheid, tevredenheid, onthouding, zelfstudie en zelfovergave aan God.
Yama
Zelfbeteugeling, zelfbeheersing. Het zich onthouden van geweld, leugen, bedrog, diefstal, onkuisheid en hebzucht.
Sadhaka
Benaming voor allen die zich bezighouden met geestelijke discipline, ofwel yoga.

Bronnen


Het archief van Hermes7