Hermes7

Januari 2006, #24

Inhoud

Van de redactie
Korte citaten
Actief juist leven - Niyama, I.K. Taimni
Wetenschap en Magie - Harry Potters wetenschap, Roger Highfield


Van de redactie

Sinterklaas is ook in huize Hesselink langs geweest en heeft 'Harry Potters wetenschap, hoe magie echt werkt', van Roger Highfield mee gebracht. Hieronder een boeiend citaat. Uiteraard wens ik iedereen een gelukkig 2006. 


Online


Korte citaten

Kant - Theosofia, April 1895, p. 528

De onwetende heeft geen begrip van zijn onwetendheid, omdat hij geen begrip van de wetenschap heeft.

Letters from the Masters of Wisdom, first series, p. 127, letter 60

Naar onze [De Mahatma's] mening is er geen ergere misdaad dan ondankbaarheid en onrechtvaardigheid. Wie deze zonder protest laat gebeuren is een passief medewerker daaraan.

Daniël van Egmond

Uit een in 'Dabar-bericht' 1/2005 door Joke Hunink bewerkte inleiding (bron)

Verschillende wijzen
De Heilige verschijnt op oneindig veel verschillende wijzen. Het verhaal van de geschiedenis van de meeste religies is dat ze uiteindelijk één verschijningsvorm hebben verheven tot dé verschijningsvorm. Die ene verschijningsvorm werd de enige God en alle andere hadden niets meer met God te maken. Zo ontstaat er de misvatting over de relatie tussen de Heilige en alle mensen en volkeren in de wereld. Het is een misvatting waardoor men gaat denken dat er maar één ware religie zou bestaan.


Actief juist leven - Niyama

I.K. Taimni, de Yoga Sutras van Patanjali, p. 230-

Zuiverheid, tevredenheid, onthouding, Zelfstudie, zelfovergave aan God, vormen samen het naleven der geboden (niyama)
...

Het eerste element van Niyama is Sauca, zuiverheid. Voordat we kunnen begrijpen hoe het probleem van het reinigen van onze aard aangepakt moet worden, moeten we onze ideeën aangaande zuiverheid duidelijk zien. Wat is reinheid? Volgens de Yoga-filosofie is het ganse, zichtbare en onzichtbare, universum een manifestatie van het Goddelijk Leven en doorademd door het Goddelijk Bewustzijn. Voor een Verlichtte Wijze of Heilige, die het Goddelijke aanschouwd heeft, is alles - van een atoom tot de Isvara van een Brahmanda een voertuig van het Goddelijk leven en daarom zuiver en heilig. Daarom kan van dit hogere standpunt bekeken in absolute zin niets beschouwd worden als onzuiver. Als wij dus de woorden zuiver en onzuiver gebruiken met betrekking tot ons leven, dan bezigen we deze klaarblijkelijk in relatieve zin. Het woord zuiverheid wordt gebruikt met betrekking tot onze voertuigen, niet alleen tot ons fysieke lichaam, dat we met onze fysieke zintuigen kunnen waarnemen, maar ook de bovenzinnelijke voertuigen, die dienen als instrument van emotie, gedachte en andere geestelijke vermogens. Een ding is zuiver ten opzichte van een voertuig als het dat voertuig in staat stelt of helpt om doeltreffend dienst te doen als instrument van het Goddelijk Leven dat er zich door tot expressie brengt in dat speciale stadium van evolutie. [232]

Bron

Yoga Sutras van Patanjali, met commentaar van I.K. Taimni, uitgegeven door de Uitgeverij Theosofische Vereniging Nederland; Engelse eerste druk 1965.


Wetenschap en Magie - Harry Potters wetenschap

Roger Highfield

[p. 14] Volgens de meeste mensen kun je de moderne wetenschap, net als magie, alleen maar gelovig aanvaarden. In de dagen van Newton, toen bijna iedereen proefjes kon doen met prisma's en kanonskogels, stond de wetenschap meer open voor amateurs en waren de natuurwetten ook toegankelijker. Tegenwoordig komt er veel wiskunde kijken bij wetenschappelijk onderzoek en proeven hebben soms specialistische apparaten nodig, variërende van deeltjesversnellers die miljarden euro's kosten tot machines om genen uit te lezen. Alleen al om de resultaten te analyseren heb je nog vele, vele duizenden euro's extra nodig voor computerapparatuur. De meesten van ons moeten maar aannemen dat de berekeningen van de wetenschappers kloppen. Geen wonder dat er paniek uit breekt als wetenschappers toegeven dat ze ergens niet zeker van zijn, zoals gebeurde toen de gekkekoeienziekte op de mensen oversloeg. Het is ook geen wonder dat wetenschappers dan de schuld krijgen van ongelukken - je kunt al bijna de kreet 'verbrand die heksen' horen.

Bron

Oorspronkelijk: The Science of Harry Potter. How Magic Really Works, Roger Highfield, 2002. Nederlandse uitgave 'Harry Potters wetenschap, hoe magie echt werkt', Utrecht 2002


Het archief van Hermes7