Hermes7

Juni 2006, #29

Inhoud

Van de redactie
Nieuw op Katinka Hesselink Net
Online
Korte citaten
Hirsi Ali, Verdonk, het kastenstelsel en illegalen in de VS
De Tijd, Atharva Veda
Roddel - problemen en oorzaken


Van de redactie

Donderdag aanstaande heb ik een tentamen Boeddhisme. Ik moet onder andere een stel moeilijke artikelen lezen. Om mijn brein wat rust te geven, maar ik deze nieuwsbrief af en stuur hem naar u allen.Ik kon het deze maand niet laten om u mijn gedachten over de actualiteit rond Verdonk en Hirsi Ali mede te delen. 

Zoals u hier onder kunt zien, heb ik de afgelopen maand de tijd gevonden om allerlei materiaal aan mijn website toe te voegen, waaronder een heel nieuw hoekje over Indiase spiritualiteit

Verder kan ik u mededelen dat ik deze zomer in de Verenigde Staten de Amerikaanse zomerschool van The Theosophical Society Adyar mee zal maken. Ik zal daar uiteraard verslag van doen.


Nieuw op Katinka Hesselink Net (in het Nederlands)


Online


Korte citaten

ARABISCH SPREEKWOORD

Als wat je te zeggen hebt niet mooier is dan de stilte, 
zwijg dan.

WILLIAM JAMES (1842-1910)

De grootste ontdekking van mijn generatie
is dat een mens zijn leven kan veranderen,
door zijn gedachten te veranderen.

ANTHONY DE MELLO (1931-1987)

Onze mythen kunnen terroristen of heiligen van ons maken.

Wijsheid uit het Oude India, Amsterdam 1986, p. 20

Als de pot in scherven valt, wat gebeurt er dan met de ruimte in de pot?

Deze vergaat in het wereldruim - zo gaat ook onze ziel in de ziel van het Al op.


Hirsi Ali, Verdonk, het kastenstelsel en illegalen in de VS (!)

Katinka Hesselink Juni 2006

Het schandaal rondom Hirsi Ali (Magan) en Rita Verdonk, het Indiase Kastenstelsel en stakende illegalen in de Verenigde Staten hebben zo op het eerste gezicht niets met elkaar te maken. Bij nadere beschouwing valt echter op dat het in alle gevallen sprake is van mensen die pogingen doen sociale en fysieke grenzen te overschrijden. Hirsi Ali is als vluchteling in Nederland gekomen en heeft gelogen bij haar aanvraag van het Nederlanderschap. In India is ruzie rondom de vraag in hoeverre er positieve discriminatie moet komen voor kastenlozen uit arme families die geen schijn van kans maken om op de normale manier op de Universiteit te komen. Illegalen die werken in de schoonmaak en dergelijke hebben in de Verenigde Staten de ongekende stap gezet om te gaan staken en rechten voor zichzelf te eisen, terwijl ze die per definitie niet hebben. Ze zijn tenslotte illegaal in de Verenigde Staten aanwezig.

In alledrie de gevallen is er sprake van een feit dat anders is dan het ideaal. Het feit is dat Hirsi Ali in Nederland geleefd heeft, voor Nederlandse politieke belangen gevochten heeft en door Nederlanders in de tweede kamer gekozen is. Het feit is dat zij gelogen heeft en dat daardoor haar paspoort niet legaal is. Feit is dat in India mensen hele strenge toetsen moeten doorstaan voordat ze op een universiteit terecht kunnen komen en dat veel de middenklasse tieners niet hoog genoeg scoren op die toetsen, ondanks dat ze daar hun hele leven op voorbereid worden met bijlessen en dergelijke. De ouders van die kinderen, vinden dat hun kinderen meer recht hebben op zo'n plek aan de universiteit dan een kind dat die bijlessen niet gehad heeft en de toetsen niet haalt - omdat deze uit de verkeerde kaste komt om Řberhaupt het geld te hebben zich goed op de toets voor te kunnen bereiden. Het onderliggende probleem is tweeledig: de grote ongelijkheid in de Indiase samenleving en de daarbij horende schaarste aan goed onderwijs. In de Verenigde Staten is het feit dat veel arme Amerikanen niet bereid zijn het vieze schoonmaak werk te doen, voor het loon dat daarvoor geboden wordt. Illegalen doen dit werk al jaren en kunnen niet meer geld eisen, omdat de dreiging van uitzetting altijd boven hun hoofd hangt. Dat ze nu desondanks wel goede werkomstandigheden en geld geŰist hebben, getuigd van moed en tegelijk misschien van een besef van hun onmisbaarheid.

Nogmaals: in alle gevallen gaat het om mensen die een sociale grens oversteken en daarbij niet altijd de regels van de macht (kunnen) hanteren.

Het werkelijke probleem is niet makkelijk op te lossen. Er zal een manier worden gevonden om met Hirsi Ali om te gaan - waarschijnlijk kan ze gewoon een nieuw paspoort aanvragen en dat krijgen. Er zal een keus worden gemaakt ten aanzien van het aantal kastelozen dat buiten de toetsen om aan Indiase universiteiten wordt toegelaten. Er zal een manier gevonden worden om om te gaan met de illegale Amerikanen die opeens rechten opeisen, ondanks hun status van rechteloosheid die samenhangt met hun statenloosheid.

Mijn lezers: wees blij dat u een EU-paspoort heeft, dat voorkomt nogal wat problemen.

Bronnen


De Tijd

Atharva Veda in Wijsheid uit het Oude India, Amsterdam 1986, p. 16

Zo rijdt de tijd, een ros met zeven teugels,
Met duizend ogen, eeuwig, rijk aan zaad.
Dit ros bestijgen zangers, vol van God,
De wielen die het trekt, zijn alle werelden.

Met zeven wielen, zeven naven rijdt hij,
En de onsterfelijkheid is zijn as.
Herwaarts voert de tijd deze wezens, alle,
En vliegt voorbij als allereerste godheid.

Een volle kruik wordt door de tijd gedragen,
Wij zien die vaak en rijk geschapen.
Van hier voert de tijd deze wezens, alle:
Men noemt hem bestemming in de hoogste hemel.

De tijd, de hemel heeft hij daar geschapen,
De tijd, de aarde heeft hij hier gebaard.
Alles wat is, en alles wat ooit wezen zal,
Ontvouwt zich, slechts door hem vergaard.

De aardgrond heeft de tijd uit zich ontsloten,
In hem, de tijd, gloeit daar het zonnevuur.
In hem, de tijd, slechts kan het oog nog zien,
Ja, alle wezens zijn met de tijd verbonden.


Roddel - problemen en oorzaken

Uit Theosofie, Januari 1999, nr. 1, p. 30-37, in een boekrecensie
In de gewone psychologie wordt nauwelijks aandacht besteed aan de morele en spirituele waarde van het gebruik van woorden en welke schade woorden kunnen teweegbrengen. Sommige scholen prediken zelfs dat we al onze gevoelens moeten leren uiten ook al is dat kwetsend voor onze medemens. Wat dan met de gevoelens van onze medemens? We zijn ons niet altijd bewust van de invloed van de woorden die we gebruiken. Vaak zeggen we datgene waar het hart van vol is en hebben we er later spijt van. We zijn dan vergeten eerst de vraag te stellen welk 'hart' wil spreken en dat diegene tot wie of over wie we spreken ook een 'hart' heeft en niet slechts een praatpaal of een voorwerp van discussie is. De meest funeste wijze waarin onze onvoorzichtigheid met woorden zich uit, is zonder twijfel roddel en kwaadsprekerij. In de journalistiek wordt dit zelfs tot een kunst verheven. In het boek Words That Hurt. Words That Heal bespreekt de Amerikaanse rabbijn Joseph Telushkin verschillende ethische aspecten van de macht en het gebruik van woorden en staat hij in het bijzonder stil bij de oorzaken en gevolgen van roddel. Daar waar velen roddel als een tamelijk onschuldig tijdverdrijf beschouwen of in ieder geval zien als een onvermijdelijke vorm van menselijke communicatie, legt hij op scherpe maar ook op humoristische wijze bloot dat roddel helemaal niet zo onschuldig is en wel degelijk kan of zelfs moet worden vermeden.

Het archief van Hermes7

Als u de inhoud van Hermes7 of Katinka Hesselink Net waardeert, overweeg dan te doneren