Hermes7

Juli 2006, #30

Inhoud

Van de redactie
Nieuw op Katinka Hesselink Net (in het Nederlands)
Online
Korte citaten
Over bewustzijn en verlichting

Van de redactie

Een wat korte Hermes7 deze keer. Vanwege de vakantie zal ook het augustus nummer vermoedelijk wat kort zijn. Ik zal de zomer in Wheaton Illinois doorbrengen, waar ik de zomerschool van de Amerikaanse afdeling van de Theosophical Society (Adyar) bij zal wonen.


Nieuw op Katinka Hesselink Net (in het Nederlands)

Online


Korte citaten

Wijsheid uit het Oude India, Amsterdam 1986, p. 23

Plicht is de hoogste band, die de goeden bindt,
Plicht is de weg, waarop men rust en vrede vindt.

KEN WILBER (1949 - )

Op dit ogenblik van de geschiedenis
zou de meest radicale, indringende en invloedrijke transformatie
eruit bestaan dat iedereen werkelijk zou evolueren
tot een volwassen, rationeel, redelijk en verantwoordelijk ego.

MARCUS TULLIUS CICERO (106 – 43 v.C.)

Hoe beter een mens is,

des te meer moeite heeft hij om anderen van slechtheid te verdenken.

ANONIEM

Datgene waartegen we vechten definieert ons even duidelijk
als datgene waarvoor we ons inzetten.


Over bewustzijn en verlichting

Uit de Oepanisjads in Wijsheid uit het Oude India, Amsterdam 1986, p. 17, 18

[De vertaling is hier en daar ietwat gemoderniseerd door de redactie van Hermes7.]

Het Zelf moet men zien, moet men horen, moet men overdenken, wanneer men zichzelf verwerkelijken wil. Wanneer het Zelf gezien, gehoord, overdacht en bekend geworden is, dan wordt dit Alles bewust.

Het recht (de dharma - KH) is de heerschappij over de heerschappij. Daarom is er niets hogers dan het recht. Door het recht beheerst de zwakkere de sterkere.

In de blinde duisternis gaan zij,
die niet-weten huldigen;
In blindere nog, die 
vermaak vinden in weten. 

Tot iets anders voert weten heen;
Tot iets anders niet-weten:
Zo hebben wij van de wijzen gehoord,
Die Het ons verkondigden.

Wie weten en niet-weten
Beide te zamen kent,
Overschrijdt met niet-weten de dood
Wint met weten onsterfelijkheid.

In blinde duisternis gaan zij,
Die niet-worden huldigen;
In blindere nog, die zich
Verheugen in worden.

Anders is Het dan oorsprong,
Anders dan niet-oorsprong.
Zo hebben wij van de wijzen gehoord
Die Het ons verkondigden.

Ontstaan en vergaan:
Wie beide te zamen kent,
Overschrijdt met vergaan de dood,
Wint met ontstaan de onsterfelijkheid.

Zoals uit een helder vuur duizenden hem gelijke vonken ontspringen, zo ontstaan uit het onveranderlijke allerlei wezens en keren tot hem terug.

Zoals rivieren stromen en in de oceaan verdwijnen
en naam en gestalte opgeven,
zo gaat de wijze, verlost van naam en gestalte,
in de hoogste goddelijke geest op.

De geest is voor de mensen oorzaak van kluisters en vrijheid. Voor de kluisters dient het hechten aan de zinnelijke wereld, de afkeer daarvan tot de vrijheid.


Het archief van Hermes7

Als u de inhoud van Hermes7 of Katinka Hesselink Net waardeert, overweeg dan te doneren