Hermes7

December 2006, #35

Inhoud

Nieuw op Katinka Hesselink Net
Korte citaten
Over Waarheid, Luc Thomaes

Nieuw op Katinka Hesselink Net (in het Nederlands)

Online


Korte citaten

Wijsheid uit het Oude India, Amsterdam 1986, p. 49

Het weldoen aan een mens die ons heeft welgedaan, is niet te noemen als verdienste.
Maar wie het goede doet aan wie hem slecht behandelt, die wordt als goed mens door de wijzen aangeprezen.

MIGUEL DE CERVANTES (1547-1616)

Wie het geluk niet herkent als het op bezoek komt,
moet niet verbaasd zijn dat het spoedig weer vertrekt.

ANTHONY DE MELLO (1931-1987)

Meestal is het zo: iemand drukt een knop in en je voelt je goed,
iemand anders drukt een andere knop in en je voelt je slecht,
en dat noemt men “menselijk”.

“Menselijk” wil kennelijk zeggen dat je een gedachteloze, slapende automaat moet zijn.

JAMES M. BARRIE (1860-1937)

Het geheim van gelukkig zijn
is niet datgene doen waar je van houdt,
maar zorgen dat je houdt van wat je doet.

Over Waarheid

Luc Thomaes

Vele jaren zie ik mezelf eerder als neutraal observator in deze maatschappij dan als deelnemer. Ontelbare boeken gelezen, ontelbare uren op het internet doorgebracht. Veel onzin doorwrocht maar ook vele eenvoudige wijsheden onder ogen gekregen, dikwijls uit onverwachte hoek.

Wat vooral in het oog springt is dat in elke tijd en in elke mens een verhaal schuilt, met goede en slechte ervaringen, en dat iedereen die welke actie dan ook onderneemt er een correcte rechtvaardiging voor heeft, of er geweldig goed in is er zelf een voor te verzinnen.

Letterlijk opgenomen uit de mond van een persoon die in een misdadig milieu in opdracht een man heeft doodgeschoten “Op het moment dat ik de trekker overhaalde dacht ik alleen maar, je hebt geluk dat ik dit schot los, stel je voor dat een echte moordenaar u zou vermoorden” Zover kan een geest dus gaan om afstand te nemen van de daad die je op een bepaald moment stelt.

Een oude wijsheid verteld dat je steeds twee klokjes moet horen luiden met andere woorden; luister naar het verhaal van elke betrokken partij en leer dat de waarheid altijd in het midden ligt. Het is des mensen’s dat elke versie, zelfs onnodig, een eigen gekleurd tintje meekrijgt. Iedereen weet zijn actie te rechtvaardigen, al dan niet terecht.

Daarom ben ik al die tijd op zoek naar een toetssteen, een soort lakmoesproef waarmee op een neutrale manier de daden kunnen worden getoetst. Hier komt het geloof op de proppen, en na een behoorlijk grondige analyse en onderzoek van het verleden komen we tot de meest verbazingwekkende vaststellingen. Bijna elke religie heeft boter op het hoofd wat betreft onterechte vervolgingen en doodslag door de eeuwen heen. Maar ook elke religie heeft dingen verwezenlijkt waar de wereld beter is van geworden. Een balans opmaken wie de winnaar in de slecht/goed ratio is zou ondoenbaar zijn. Een leukere vaststelling is dat ze allemaal goede/slechte punten hebben om de eenvoudige reden dat mocht al een extern Opperwezen de verlichting hebben aangebracht er ook weer mensen als tussenpersoon hebben gefungeerd.

Het archief van Hermes7

Als u de inhoud van Hermes7 of Katinka Hesselink Net waardeert, overweeg dan te doneren