Hermes7

maart 2007, #38

Inhoud

Aanrader op Katinka Hesselink Net
Korte citaten
Nieuws - de botten van Jesus?

Aanrader op Katinka Hesselink Net


Korte citaten

Wijsheid uit het Oude India, Amsterdam 1986, p. 51

De vrek heeft aan zijn rijkdom niets,
Zo weinig als de wandelaar,
Door brandend zonnelicht gekweld,
Zijn eigen schaduw kan gebruiken.

PAUL FERRINI

Eenieder die je ertoe aanzet je macht, je zelfrespect of je waardigheid uit handen te geven,
is een onbetrouwbaar leermeester.

ONBEKEND

Toen ik geleerd had te denken zonder hardop te praten,
heeft mij dat veel moeilijkheden bespaard.

FRANK ANDREWS

Vertrouwen is een houding die je aanneemt tegenover het leven en de wereld,
dat je zult weten om te gaan met de moeilijke gebeurtenissen die zich voordoen,
en dat je ondertussen zo diep mogelijk zult liefhebben.


Nieuws - de botten van Jesus?

Volgens James Cameron, de regisseur van onder ander 'The Titanic', zijn de botten van Jesus en zijn familie gevonden. Jozef, twee Maria's, Jesus en 'Judah, zoon van Jezus'. Als het waar is, heeft het Christendom wel wat uit te leggen. Althans - als dit dezelfde Jesus is, die volgens het Christendom gekruisigd en weer opgestaan is.Vanuit de occulte verklaring van de wederopstanding is het vinden van botten niet zo'n probleem: het lichaam van Jesus bleef liggen, maar de geest (astraal lichaam), stond weer op. Aan de andere kant suggereert deze vondst dat Jesus de tijd heeft gehad om een kind te krijgen en te trouwen. Hoe dat te combineren is met een kruisiging op 30-jarige leeftijd en speculaties over Jesus in India lijkt me onduidelijk.

Aan de andere kant: de vondst is blijkbaar 20 jaar geleden gedaan. Het heeft archeologen dus 20 jaar gekost om de inscripties (de namen dus) te ontcijferen. Dit klinkt niet erg waarschijnlijk, aangezien de schriften uit deze regio van rond het begin van onze jaartelling allemaal bekend zijn. In de pers wordt überhaupt niet gerept over dat type technische details. Wel heeft DNA analyse blijkbaar aangetoond dat een van de Maria's en Jesus niet verwant waren. Dit laat open dat Jesus en Maria (Magdalena?) getrouwd waren, maar kan uiteraard ook op allerlei andere manieren verklaard worden.

Voor de Christelijke mythologie is er nog een probleem: in Jeruzalem staat de Heilige Grafkerk bekend als de gebouwd op de plek waar Jesus gekruisigd en begraven heet te zijn.

Bronnen


Het archief van Hermes7

Als u de inhoud van Hermes7 of Katinka Hesselink Net waardeert, overweeg dan te doneren