Hermes7

april 2007, #39

Inhoud

Nieuw op Katinka Hesselink Net (in het Nederlands)
Korte citaten
Nieuws
PARABEL, Jiddu Krishnamurti

Nieuw op Katinka Hesselink Net (in het Nederlands)


Korte citaten

Indiaas spreekwoord, Wijsheid uit het Oude India, Amsterdam 1986, p. 59

Als je gelooft, dan is het een godheid;
geloof je niet, dan is het een steen.

ABRAHAM MASLOW (1908-1970)

Wie alleen een hamer heeft,
ziet elk probleem als een nagel.

MICHEL DE MONTAIGNE (1533-1592)

Niets geloven we zo vast
als dat waarvan we de minste kennis hebben.

EPICURUS (341-270)

Leeg is het betoog van de filosoof
dat niet in staat is het menselijke lijden te verlichten.

Nieuws - U.G. Krishnamurti overleden

U.G. Krishnamurti is op 25 maart jongstleden overleden in Vallecrossia, ItaliŽ. Deze filosoof begon als theosoof en fan van Jiddu Krishnamurti, maar keerde zich al snel tegen hem en werd op een bepaalde manier nog meer een anti-guru dan Jiddu Krishnamurti. Net als Jiddu Krishnamurti werd de jonge U.G. opgevoed met de idee dat hij een wijze spirituele leraar zou worden. Ze hadden ook gemeen dat ze niet goed in het schoolsysteem pasten. Een groot verschil is dat U.G. daadwerkelijk gewerkt heeft - als assistent van een van de presidenten van de Theosofische Vereniging nog wel: Arundale. Na de tweede wereldoorlog, toen de TS een nieuwe president had gekregen (Jinarajadasa), werd U.G. Krishnamurti spreker voor de Theosofische Vereniging. Jinarajadasa zag zijn kritiek ten opzichte van veel dat er in de TS gaande was, maar stimuleerde desondanks dat UG zijn ideeŽn op zou schijven. Het was niet veel later (in 1953) dat U.G. zijn laatste lezing voor de theosofen hield. Hij zou in zijn leven nog maar een lezing geven. 

Bron meer over U.G. Krishnamurti


PARABEL

Jiddu Krishnamurti *)

Theosophia, jrg. 46
Mei 1938, p. 176
NB Onder de tekst wordt als herkomst gegeven: Ster Bulletin, 1929
Voor lange tijd was er een man, wiens hart vervuld was van blijdschap om het leven. Hij beminde het Leven en had dus alle dingen lief.
Hij was de vriend van den geringste en van den hoogste.
Want is het Leven niet als het water, dat de dorst lest van wijzen en dwazen?
Zeer velen gingen tot dezen man wegens zijn inzicht in wijsheid.
Eens, toen de hemel blauw en de zon warm was, kwamen de mieren uit hun diepe nesten en trokken over het aanschijn der aarde, zodat het voetpad zich met hen voortbewoog.

In zijn ver uitziende wijsheid zag de man, die het Leven lief had, iemand wegzinken in het lachende, blauwe meer. Hij snelde over het voetpad, om hem uit het golvende water te redden en verpletterde daarbij tal van mieren.
De mensen stonden verward, want, zeiden zij: „Hoe kan deze man waarlijk het Leven liefhebben, wanneer hij het vernielt? Hoe dwaas zijn wij, bij hem te zoeken naar liefde."

Hij dwaalt eenzaam te midden der bergen.

Ach, hoe weinig hebben zij lief!

*) J. Krishnamurti, niet te verwarren met de onlangs overleden U.G. Krishnamurti. Met dank aan Peter van der Linden.


Het archief van Hermes7

Als u de inhoud van Hermes7 of Katinka Hesselink Net waardeert, overweeg dan te doneren