Hermes7 - spirituele nieuwsbrief

Mei 2008, #52

Inhoud

Theosofische Verkiezingen
Nieuw op Katinka Hesselink Net (in het Nederlands)
Korte citaten


Theosofische Verkiezingen

Het zijn spannende tijden voor de Theosophical Society Adyar, want we kiezen een president. De termijnen zijn 7 jaar lang, dus we zitten 7 jaar vast aan wie nu gekozen wordt. Mijn indruk is dat het bepaald geen gelopen race is. Zowel John Algeo als Radha Burnier maken goede kans. 

Internationaal worden de kandidaten online besproken en er zijn de volgende punten:

Radha's gezondheid
Er zijn gemengde berichten. Sommigen zeggen dat haar gezondheid prima is. Anderen zeggen dat haar geheugen achteruit gaat en de hartaanval die ze een jaar geleden had zijn gevolgen heeft. Radha is 85. John Algeo is 78. 
John zal vermoedelijk niet in Adyar, India, gaan wonen. 
Radha schreef een open brief waarin ze dit benadrukte. Aangezien het hoofdkwartier van de Theosofische Vereniging in Adyar is geweest sinds het landgoed in de 19e eeuw gekocht is, gaat het tegen de traditie in als John daar niet gaat wonen. Aan de andere kant: presidenten van de Theosophical Society reizen doorgaans de wereld af om lezingen te geven en met de lokale vertegenwoordiging te praten. Het ligt in de lijn der verwachting dat 'niet in Adyar wonen' betekent 'iets minder tijd in Adyar zijn'. Als niet IndiŽr zal de plek van John in Adyar toch al anders zijn dan die van Radha. Radha spreekt Tamil, de lokale taal, John niet. De reden dat John niet in Adyar gaat wonen is dat de gezondheid van zijn vrouw Adele dat niet aan kan. 
Radha Burnier's aversie tot het internet
Radha heeft zich een paar jaar geleden tegen het internet uitgesproken. Ze zei op een gegeven moment dat het persoonlijk contact niet kan vervangen. Daarmee miste ze het hele punt. Boeken vervangen persoonlijk contact ook niet. Ik weet niet wat Radha's huidige mening over het internet is, maar ze is nog steeds geen uitgesproken voorstander. Het contrast is groot: John Algeo heeft zijn eigen website.
Open of gesloten
Jammer genoeg zijn beide kandidaten (naar mijn gevoel met reden) er van beschuldigd vrij gesloten te staan ten opzichte van de wereld en 'gewone leden'. Toch zijn er verschillen. Radha is uitgesproken tegen PR bijvoorbeeld - omdat theosofie zichzelf uit straalt, als we het leven. Ik ben het daar wel mee eens, maar een moderne organisatie kan niet zonder PR - en dat wisten Olcott en Blavatsky al heel goed. John laat veel meer zien dat hij PR belangrijk vindt. Bij hem staat het op zijn minst op de agenda. 

Andere punten van aandacht:

Blavatsky versus Krishnamurti
John Algeo is meer een klassiek Blavatsky based theosophist, terwijl Radha Krishnamurti terug heeft gebracht in het Theosofisch werk. De tegenstelling is niet absoluut: Radha citeert Blavatsky ook regelmatig. John is breder in zijn belangstelling. Zo heeft hij bijvoorbeeld over de Harry Potter serie geschreven. John Algeo was verantwoordelijk voor het uitbrengen van het eerste deel van de Collected Letters of Blavatsky. 
Spiritueel leiderschap versus administratie
Radha is zowel spiritueel leider als administrateur. John Algeo's kracht zit hem meer in administratie en geleerdheid. Niet veel mensen zullen hem als spiritueel leider zien. Dit is eigenlijk het enige argument voor het verkiezen van Radha Burnier. 
India versus de wereld
De Theosofische Vereniging is een wereldwijde organisatie, met hoofdkwartier in India. John Algeo is Amerikaan. Naar mijn gevoel is het goed voor de Theosofische Vereniging om een mix van Indiase en internationale presidenten te hebben. Radha gaf de Indiase stem een belangrijke plaats in haar presidentschap. Dat klopt ook: ze is Indiase en ze kent Sanskriet. Ik vind dat het weer tijd wordt voor een niet-Indiase president. 

Omdat het zo'n spannende verkiezing lijkt te worden, wil ik jullie allemaal oproepen te stemmen. De verkiezingen zijn rechtstreeks: dus elke stem telt even zwaar. Of je nu op Radha of John stemt - stem!

Relevante links (Engelstalig)


Nieuw op Katinka Hesselink Net (in het Nederlands)

Zie ook: Witte Lotusdag (8 mei)

Korte citaten

N. Sri Ram, Thoughts For Aspirants, Second Series

Voor je tot de waarheid kan komen moet er een houding van bescheidenheid, afwezigheid van arrogantie, inzicht in de eigen beperkingen en een bereidheid tot leren zijn. 

Talbot Mundy, Queen Cleopatra

Verwijten zijn makkelijk te maken en geen man of vrouw is perfect. Gewoonlijk zijn het de grote dommen en hypocryten die het makkelijkst verwijten maken. De wijzen en de eervollen zijn langzamer, ze kwalificeren beschuldigingen en onthouden een oordeel. Ze weten dat ze zelf in soortgelijke omstandigheden ergere fouten zouden kunnen maken en minder zouden kunnen bereiken. 

Paul Brunton, The Secret Path, Chapter VII

We zouden kunnen zeggen dat een mens bestaat bij de gratie, door de levenskracht en de toestemming van de Overziel. 


Het archief van Hermes7

Als u de inhoud van Hermes7 of Katinka Hesselink Net waardeert, overweeg dan een bijdrage te leveren