Hermes7

Juni 2008, #53

Nieuw op Katinka Hesselink Net (in het Nederlands)


Korte citaten

Mentale slavernij, Blavatsky, (BCW III, 225)

Wetend dat elk pad op den duur kan leiden tot de snelweg, zoals elke rivier naar de oceaan, weigeren we geen bijdragen alleen omdat we niet geloven in het onderwerp waar het over gaat, of omdat we het oneens zijn met de conclusies. Alleen contrast kan ons in staat stellen dingen op hun juiste waarde te schatten. Tenzij een rechter beide kanten van de zaak vergelijkt, kan hij niet tot de juiste beslissing komen. Dun vitant stulti vitia, in contraria currunt ['Terwijl ze de ene ondeugd proberen te vermijden, rennen dwazen naar haar tegenovergestelde.'] - is ons motto. We proberen voorzichtig tussen de vele valkuilen door te lopen, zonder er in te vallen. Als de ene mens van de ander eist dat hij gelooft als hijzelf, of het nu om religie of wetenschap gaat, is onrechtvaardig en despotisch. Het is ook absurd. Het vereist namelijk dat de hele zenuwbanen identiek worden gemaakt, de hele organisatie van zijn wezen tot en met zijn zintuigen. Met andere woorden: een reconstructie op basis van het model van de leraar, zodat hij het zelfde temperament en dezelfde mentale mogelijkheden zal hebben als de ander. En als dat kan, waarom niet gelijk de neus en de oren? Mentale slavernij is de ergste soort slavernij. Het is een toestand waarin, aangezien brute kracht geen echte macht is, lafheid of intellectuele zwakheid schuilt. 

N. Sri Ram, Thoughts For Aspirants, Second Series

De eerste stap tot zelfkennis is ons bewust te worden van die harde schil in onze natuur, die is ontstaan uit onze gewoonten in gedachte en daad. Dit ding van schaduwen is ondoorzichtig voor de lichtstralen van ons eigen begrip. Het proces van je bewustworden van het bestaan hiervan maakt ruimte voor de stralen van onze eigen intelligentie en maakt een begin aan het proces van oplossen. 

Paul Brunton, The Secret Path, Chapter XI

Als je je eenmaal in de handen van het Overzelf geplaatst hebt, begint je leven meer sereen en zoet te stromen. 

...

Je kan strompelen of zelfs deze kennis weigeren in de praktijk te brengen, maar het Overzelf is oneindig geduldig en zal altijd klaar staan om je te helpen op haar eigen manier zodra je er aan toe bent haar aanwezigheid op te roepen. 

...

Je moet van binnen naar het Overzelf verwijzen tot de gewoonte een eerste gedachte, tweede natuur en zesde zintuig geworden is. 


Het archief van Hermes7

Als u de inhoud van Hermes7 of Katinka Hesselink Net waardeert, overweeg dan een bijdrage te leveren