Hermes7

Juli 2008, #54

Theosofische Verkiezingen

De uitslag is binnen: Radha Burnier heeft gewonnen en zal dus nog zeven jaar presidente van de Theosofische Vereniging zijn. Ik neem aan dat dit betekent dat John Algeo (de tegencandidaat) nog even vice president blijft.


Korte citaten

Talbot Mundy, Queen Cleopatra

Wijzen veranderen hun plannen en alleen de dommen zijn koppig. Wat de goden niet goed bevonden, vernietigden zij totaal.

H.P. Blavatsky, Stem van de Stilte, 17.

De Grote Wet zegt: "Om de kenner van het Al-Zelf te worden, moet u eerst de kenner van het Zelf worden."

N. Sri Ram, Thoughts For Aspirants, Second Series

Uit Zelf-kennis, zelfs in haar begin, ontstaat wijsheid.

Paul Brunton, The Inner Reality, Chapter V

Het koninkrijk Gods is niets meer of minder dan een toestand van innerlijke vrijheid. 

Marie Beljan

Echte zorg voor de ander kan zonder realisme niet bestaan.


Het archief van Hermes7

Als u de inhoud van Hermes7 of Katinka Hesselink Net waardeert, overweeg dan een bijdrage te leveren