Hermes7

Augustus 2008, #55

Nieuw op Katinka Hesselink Net: de Blavatsky Collected Writings (in het Engels)

Nieuw op Squidoo: 


Korte citaten

Paul Brunton, Essays on the Quest, Chapter X

De waarheid brengt innerlijke rust en onafhankelijkheid met zich mee. Je bent niet langer afhankelijk van anderen voor je geluk. 

Buddhist Meditation, Samdhong Rinpoche, p. 14

Het kan niet vaak genoeg benadrukt worden dat meditatie niet simpel is en vaak gevaarlijk kan zijn. De amateur mediteerder kan naar een abnormaal leven geleid worden.

H.P.Blavatsky, Lucifer Vol. 4, No. 22; June 15, 1889.

Occultisme gaat over de innerlijke mens, die gesterkt en bevrijd moet worden van de heerschappij van het fysieke lichaam en haar omgeving, die dienend moeten worden. Dus is de eerste noodzaak van leerlingschap (chelaschap) een geest van absolute onzelfzuchtigheid en toewijding aan de waarheid. Dan volgen zelfkennis en zelfbeheersing.


Het archief van Hermes7

Ik wil iedereen bedanken die mijn webprojecten op welke manier dan ook steunt: Of u nu een link (of meerdere) naar mijn website zet, geld doneert, deze nieuwsbrief aan mogelijk ge´nteresseerden doorstuurt, mij op fouten wijst of positieve feedback geeft - het wordt gewaardeerd, zelfs als ik niet ieder van u persoonlijk kan bedanken.