Hermes7 - spirituele nieuwsbrief

2009

Lid worden

Je kunt lid worden van Hermes7 door dit formulier in te vullen.

Beleid

Deze nieuwsbrief houdt je op de hoogte van veranderingen op Katinka Hesselink Net. Hermes7 is een theosofische nieuwsbrief en poogt dus uitdrukkelijk onsectarisch te zijn. Dit houdt o.a. in dat elke goed onderbouwde mening welkom is, als het onderwerp in het tijdschrift past. De redactie hoeft het dus niet met de mening van de schrijver eens te zijn.

Hermes7 is gebaseerd op de drie doeleinden van de Theosofische Vereniging:

  1. Het vormen van een kern van broederschap zonder onderscheid van ras, geloof, kaste of huidskleur.
  2. De vergelijkende studie van godsdienst, filosofie en wijsbegeerte
  3. Het onderzoeken van de onverklaarde wetten in de natuur en de krachten die in de mens besloten liggen.

Zoekend naar waarheid zullen heilige huisjes niet geschuwd worden. Ik ben er van overtuigd dat religieuze conflicten alleen overwonnen kunnen worden als de bron van die conflicten onder ogen wordt gezien. Naar mijn idee beginnen de conflicten tussen religies op twee plekken:

  1. de geconditioneerde mens
  2. de dogma's van de religies

Hermes7 probeert dus dogma's onder ogen te zien, te kijken wat er waar is aan de religies en te zien wat er nodig is voor de mens om de conditioneringen te overwinnen.

Katinka Hesselink